Cách hoạt động của một Website Wordpress - Phần 7
WordPress

Cách hoạt động của một Website WordPress – Phần 7

Bài viết này nằm trong Series WordPress căn bản

Ở bài viết trước mình đã hướng dẫn các bạn Cài đặt WordPress trên LocalHost với mục đích giúp các bạn tiếp cận cách hoạt động của một Website WordPress trên nền LocalHost. Và chắc hẳn các bạn sẽ đặt ra câu hỏi làm thế nào để các Website khác hoạt động mà không phải trên LocalHost.

Ở trong bài viết này, mình sẽ cố gắng giới thiệu ngắn gọn để các bạn có thể hiểu được cách để một Website hoạt động, tạo tiền đề để các bạn có thể hiểu được nội dung các bài viết phía sau.

Những tài nguyên cần có để Website WordPress có thể hoạt động

Một Website WordPress  muốn hoạt động được cần phải có những tài nguyên sau đây:

Cách hoạt động của một Website WordPress

Do ở bài viết trước Cài đặt WordPress trên LocalHost, các bạn đã hiểu chút ít gì đó về WordPress nên mình sẽ dựa vào đó để diễn đạt  giúp các bạn có thể hiểu rõ hơn về cách hoạt động.

Ở bài viết trước, sau khi đã cài đặt xong để vào Website vừa tạo trên nền Localhost thì các bạn gõ:

http://localhost/wordpress

để vào website của mình.

  • http://localhost/wordpress: Được xem như là tên miền của Website.
  • File mà mình đã tạo trong PhpAdmin là Database  – cơ sở dữ liệu của Website.
  • Còn môi trường Localhost mà mình tạo ra đó được xem như là một Host ảo trên máy tính của bạn nhờ phần mềm Xampp.
  • File htdocs trong Xampp chứa mã nguồn WordPress của Website.

Ở đây mình sẽ không đi sâu về cách hoạt động của nó như thế nào! Mình sẽ hướng tập trung hướng dẫn các bạn những việc cần làm để Website có thể hoạt động được khi đã có các tài nguyên phía trên.

Làm việc với tên miền (Domain)

Việc bạn cần làm với tên miền này là các bạn chỉ cần trỏ DNS của tên miền này về Host – nơi chứa dữ liệu của Website của bạn.

Các bạn xem bài viết sau để hiểu cách trỏ tên miền về Host nhé!

>> Hướng dẫn cấu hình Dns cho tên miền

Làm việc với Host

Ở các bài viết phía sau mình sẽ hướng dẫn các bạn làm việc với cPanel.

Cách hoạt động của một Website WordPress - Phần 7

Nếu bạn cài đặt một Website mới hoàn toàn thì bạn chưa có Cơ sở dữ liệu (Database), thì các bạn không cần phải upload lên host trừ khi bạn chuyển Host thì bạn sẽ có hai dữ liệu đó là Mã nguồn và Database. Vì chỉ cần cài đặt một Website mới hoàn toàn nên việc upload database các bạn không cần quan tâm đến.

Các bước cần thực hiện trên Host:

  1. Upload mã nguồn WordPress lên Host
  2. Tạo Cơ sở dữ liệu (bao gồm username, username database, password)

Việc cuối cùng bây giờ, các bạn truy cập vào tên miền và cài đặt Website WordPress là xong. Tóm lại các bạn chỉ cần nắm một số ý chính để có thể hiểu được các bài viết phía sau là được rồi. Khi nào cần nói rõ chi tiết về vấn đề này mình sẽ có một bài viết nâng cao khi các bạn đã có đủ kiến thức cần thiết.

Kết luận

Mình mong rằng qua bài viết này bạn sẽ nắm được cách hoạt động của một Website WordPress để tạo tiền đề có thể hiểu được các bài viết kế tiếp. Hẹn gặp các bạn trong những bài viết phía sau.

Previous Post Next Post

No Comments

Leave a Reply

You Might Also Like