Sự khác nhau giữa post và page trong Wordpress
VPS / Server

Sự khác nhau giữa post và page trong WordPress – Phần 4

Ở bài viết hôm trước Tìm hiểu về Post trong WordPress.Com – Phần 3, ở trong WordPress còn tồn tại Page có một số điểm chung cũng giống với như Post. Ở bài viết ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sự khác nhau giữa post và page.

Bài viết này nằm trong Series WordPress căn bản

1. Điểm chung giữa Post và Page

Cả hai Post và Page đều có Title và Content để có thể chứa nội dung và đăng lên Website. Ngoài ra, cả hai còn có các tính năng như Featured Image (Ảnh đại diện cho bài viết), Slug (Đường dẫn bài viết).

Cả hai Post và Page đều có thể lưu dưới dạng nháp và cài đặt thời gian để tự động đăng bài.

Tìm hiểu về Post trong WordPress.Com - Phần 3

2. Sự khác nhau giữa Post và Page

Post Page
  • Hỗ trợ chèn thư mục và tags
  • Không hỗ trợ phân cấp cha mẹ và cấp con
  • Không hỗ trợ Page Template
  • Tự đông hiển thị lên Website
  • Hỗ trợ RSS Feed
  • Không hỗ trợ chèn thư mục và tags
  • Hỗ trợ phân cấp cha mẹ và cấp con
  • Hỗ trợ Page Template
  • Không tự động chèn lên website, phải tự chèn vào.
  • Không hỗ trợ RSS Feed

Với những điểm giống nhau và sự khác nhau giữa Post và Page ở trên thì các bạn biết mình cần sử dụng dạng nào chưa ? Bên dưới sẽ là một số gợi ý đến các bạn nên sử dụng Post và Page ở những trường hợp nào.

3. Một số gợi ý khi sử dụng Post và Page

Post Page
Ngoài các yêu cầu như Page, thì các bạn chọn Post để đăng bài là tốt nhất. Thường được dùng để viết các bài giới thiệu cho Website, Liên hệ, Giới thiệu, About, …

Việc đăng một Page cũng tương tự như Post, chỉ cần xem nội dung của bài viết trước thì các bạn có thể đăng một Page một cách dễ dàng rồi.

Qua bài viết, các bạn đã có thể hiểu về Post và Page, để từ đó có thể chọn lựa một cách phù hợp. Chúc các bạn thành công!

Previous Post Next Post

No Comments

Leave a Reply

You Might Also Like