VPS / Server

Hướng dẫn mở Port cần thiết cho VPS/Server sử dụng hệ điều hành Windows

Hướng dẫn mở / chặn Port cần thiết cho VPS/Server sử dụng hệ điều hành Windows

Trong khi sử dụng VPS/Server sẽ có những lúc cần thiết mở/chặn Port chỉ định để hỗ trợ cho những phần mềm được cài đặt trên VPS/Server có thể hoạt động theo ý muốn.
Vì vậy mình sẽ hướng dẫn các bạn mở/chặn Port trên Windows qua những bước cơ bản, rất đơn giản và dễ dàng thao tác.

 • Bước 1
  – Các bạn mở trình quản lý Windows Firewall With Advanced Security

  – Sau đó chọn Inbound Rules
  – Chọn mục Port và nhấn Next 
 • Bước 2
  – Các bạn chọn TCP nếu muốn mở/chặn TCP, tương tự chọn UDP nếu muốn mở/chặn UDP, ở đây mình chọn TCP
  – Các bạn điền số Port cần mở/chặn, ví dụ: mình mở Port 23345
  – Sau đó nhấn Next
 • Bước 3
  – Các bạn chọn Allow the connection để mở kết nối cho Port được chỉ định ở Bước 2
  hoặc chọn Block the connection để chặn kết nối tới Port được chỉ định.
  – Sau đó nhấn Next
 • Bước 4
  – Các bạn chọn những kết nối mà Rule này được áp dụng như Domain, Private, Public. Ở đây mình chọn cả ba sự lựa chọn.
  – Sau đó nhấn Next.
 • Bước 5
  – Các bạn điền tên cho Rule vừa tạo. (có thể điền bất kỳ nhưng không được bỏ trống)
  – Cuối cùng các bạn nhấn Finish để kết thúc quá trình cấu hình và cho phép Rule vừa tạo có thể thực thi.

Chúc các bạn thành công!

Previous Post Next Post

No Comments

Leave a Reply

You Might Also Like