VPS / Server

Hướng dẫn cài đặt và giám sát hoạt động trên VPS/Server Linux với Htop

Để theo dõi các Process, tình trạng tài nguyên hoạt động trên các hệ điều hành Linux chúng ta có thể sử dụng câu lệnh top. Tuy nhiên công cụ này lại mang tới cho người dùng tính trực quan và mức độ tương tác chưa cao. Vì vậy ngoài phương pháp sử dụng câu lệnh top, bạn có thể cân nhắc sử dụng ứng dụng htop để hỗ trợ cho nhu cầu giám sát hệ thống VPS/ Server trên các nền tảng hệ điều hành Linux/Unix.

Htop là gì

Htop là một ứng dụng hoạt động trên Linux/Unix cho phép theo dõi các Process theo dạng tương tác thời gian thực (Real-Time).

Các tính năng nổi bật của Htop

 • Hiển thị tổng quan các tài nguyên của hệ thống như CPU (dạng Multi-Core), lượng RAM và Swap sử dụng.
 • Bạn có thể cuộn dọc để xem toàn bộ danh sách các Process, và cuộn ngang để xem toàn bộ các dòng lệnh.
 • Htop có khả năng khởi động rất nhanh so với top, do không cần lấy dữ liệu trong quá trình khởi động.
 • Bạn có khả năng ngắt nhiều hơn một Process mà không cần chèn các PID (Process ID).
 • Bạn không cần nhập Process ID hoặc giá trị ưu tiên để thiết lập mức độ ưu tiên cho Process (Re-nice Process).
 • Bạn có thể sử dụng chuột để chọn các item.

Cài đặt HTOP với những câu lệnh đơn giản dưới đây:

 • Các bạn tải htop2.0 về máy:
  $wget https://blog.ftech.vn/wp-content/uploads/2016/10/htop-2.0.0.tar.gz
 • Sau đó giải nén file vừa download về
  $tar -xvzf htop*
 • Chạy lần lượt các lệnh sau
  $./configure
  $make
  $make install

Vậy là bạn đã cài đặt xong HTOP cho Linux

Sử dụng htop

Sau khi cài đặt bạn có thể sử dụng câu lệnh htop để theo dõi hoạt động của hệ thống VPS/Server.
Cấu trúc hiển thị của htop bao gồm ba thành phần chính:

 • Phần trên, hiển thị các thông tin liên quan tới CPU, RAM, Swap, các Task, Load Average và Uptime của VPS/Server.
 • Phần giữa, hiển thị List Process được sắp xếp theo lượng CPU sử dụng.
 • Phần dưới, hiển thị một số lựa chọn khác như Help, Setup, Filter, Tree, Kill, Nice, Quit,..

Htop Linux Processes Monitoring

Bạn có thể sử dụng F2 hoặc phím S để hiển thị Menu Setup, bao gồm bốn cột: Setup, Left Column, Right Column và Available Meters.

htop-f2

Bạn có thể thay đổi cách hiển thị Proccess theo dạng cây bằng cách gõ tree hoặc phím T .

htop-tree

Ngoài ra tùy thuộc vào nhu cầu các bạn cũng có thể sử dụng các phím chức năng bên dưới Footer của htop như Kill Proccess, Softed hoặc Nice.
Bảng một số phím chức năng và Shorcut trong htop

Mô tả

Phím Chức năng

Shortcut

 Help F1 h
Setup F2 s
Search Process F3 /
Invert Soft Order  F4  i
 Tree  F5  t
 Nice – (Change Priority)  F6  >
 Nice + (Change Priority)  F7  [
 Kill a Process  F8  ]
 Quit  F9  q
Previous Post Next Post

No Comments

Leave a Reply

You Might Also Like