Hướng dẫn backup & restore mysql database bằng SSH
VPS / Server

Hướng dẫn backup & restore mysql database bằng SSH

Như các bạn đã biết, khi nhắc đến backup hay restore mySQL database chúng ta thường nghĩ đến việc sử dụng PhpMyAdmin. Tuy nhiên, đối với database có dữ liệu lớn đến vài GB thì việc sử dụng PhpMyAdmin gặp nhiều rủi ro cho dữ liệu của bạn. Giải pháp mà tôi đưa ra là backup và restore mySQL database thông qua SSH. Các bước thực hiện rất đơn giản, như sau:

Kết nối SSH

Tất nhiên, muốn thực thi các câu lệnh trong SSH các bạn cần kết nối SSH đến VPS, Server của mình. Để kết nối SSH mình thường dùng phần mềm Putty trên Windows hoặc ngay chính ứng dụng Terminal trên Mac OS.

Backup mySQL database

Để backup mySQL database trong SSH, thao tác chỉ bằng một câu lệnh đơn giản như sau:

mysql -u root -p password -h host db_name > backupfile.sql

Mình có thể giải thích các thành phần bạn cần thay đổi trong câu lệnh như sau:

  • root: Là tài khoản root mySQL (khác với tài khoản root đăng nhập SSH bạn nhé).
  • password: Là mật khẩu của tài khoản root mySQL.
  • host: Thông thường là localhost, hoặc địa chỉ mySQL server nếu sử dụng remote mySQL.
  • db_name: Là tên mySQL database.
  • backupfile.sql: Là tên file chứa dữ liệu mySQL database mà ta cần backup.

Restore mySQL database

Đối với việc restore mySQL database bằng SSH, câu lệnh các bạn sử dụng cũng tương tự như với backup, tuy nhiên sự khác nhau là ở dấu “<" hay ">” trong câu lệnh. Các thành phần trong câu lệnh cũng tương tự như trên.

Câu lệnh để restore mySQL database sẽ là:

mysql -u root -p password -h host db_name < backupfile.sql

Trong bài viết này mình sử dụng tài khoản root của mySQL, tuy nhiên các bạn cũng có thể linh động thay đổi root thành tài khoản mysql cũng như mật khẩu của tài khoản đó để sử dụng câu lệnh, kết quả cũng không có gì khác biệt. Ngoài ra, các bạn cũng có thể thay đổi đường dẫn file .sql tùy theo ý thích của mình. Để thực hiện những điều này, các bạn sẽ cần có 1 chút kiến thức cơ bản trong việc quản trị máy chủ.

Bài viết là kinh nghiệm cá nhân của tác giả và được thử nghiệm trên SSD VPS với hệ điều hành CentOS 6 64bit tại FTECH.VN. Vui lòng ghi rõ nguồn nếu copy bài viết sang trang khác.

Previous Post Next Post

No Comments

Leave a Reply

You Might Also Like